Meten en uitzetten

Terreinen met en uitzetten vraagt veel tijd en concentratie. Door te meten met de modernste technieken van GPS Laser en Total-Station kan veel tijd bespaard worden. Daarnaast is het digitaal 3D meten zeer nauwkeurig en betrouwbaar.

Door de digitale technieken is het mogelijk in korte tijd zeer veel meetpunten te verzamelen. Des te meer meetpunten, des te nauwkeuriger en gedetailleerder de modellen en berekeningen. Als eenmaal een terrein of project is ingemeten, dan zijn de nodige tekeningen, berekeningen of ontwerpen gemakkelijk uit te voeren.

  • Uitzetpunten voor piketten in het werk
  • Terreinmodellen voor uitvoering van het werk
  • AutoCad tekeningen als basis voor offerteaanvraag bij diverse aannemers
  • Volumebepaling
  • Hoogteberekening van een grondbalans
  • Oppervlaktebepaling voor bestrating, asfalt of andere terreinverharding
  • Etc. etc.

Modellen

Een perceel wordt gemeten met Total-Station en/of GPS apparatuur. Hierbij wordt zowel een hoogtemeting alsook een inmeting van de ligging van het perceel gemaakt. Met de hoogtemeting kan een grondbalans (terreinmodel) of een hoeveelheidsbepaling worden gedaan. Met het inmeten van het perceel wordt de situatie in kaart gebracht met inritten, sloten, gebouwen, afmetingen, haakse hoeken, evenwijdige perceelsgrenzen etc.

Alle gegevens kunnen worden verwerkt in AutoCad tekeningen of in terreinmodellen voor machinebesturing van bijvoorbeeld een kraan of bulldozer.

Uitzetten

Vanuit de gemeten situatie is een tekening te maken van het nieuw ingerichte terrein. Dit kan zijn een weg, een gebouw , parkeerplaats, tuin, park of een complete inrichting zoals een golfbaan of containerveld. Alle punten met hoogtes, leidingtrajecten, sloten, putten, paden, wegen etc. kunnen eenvoudig en met grote nauwkeurigheid in het veld aangegeven worden met behulp van de Total-Station en/of GPS apparatuur.

Volumebepaling

Met de GPS apparatuur is eenvoudig een volumebepaling te doen. Deze volumebepalingen worden oa gebruikt voor het verrekenen van hoeveelheid af- of aan te voeren grond, asfalt, puin of het bepalen van de voorraad zand op een bepaald moment. De hoop materiaal wordt gemeten. Vervolgens wordt terplekke de hoeveelheid berekend. Hiervan kan vervolgens een rapport uitgedraaid worden, zodat achteraf geen discussie kan ontstaan over de meting en de hoeveelheden.

Oppervlaktebepaling

Met de GPS en Total-Station apparatuur is heel eenvoudig een oppervlakte te meten. Indien de perceeldgrenzen bekend zijn, is het meten van de hoeken voldoende om de oppervlakte te berekenen. Daarnaast kan ook eenvoudig bepaald worden waar een grens getrokken moet worden in geval van een, gedeeltelijke, verkoop van een perceel.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.