Glastuinbouw

Home > Glastuinbouw

Ons bedrijf is van origine begonnen met alle mogelijke grondwerk in de glastuinbouw. Egaliseren met laser, profileren voor de glasgroenten. Spitten, frezen etc voor de vollegrondsteelten. Verder alle graafwerk en eventuele montage voor verwarming, CO2, beregening en stroomvoorziening.

Het grondwerk in glastuinbouwprojecten is heel vaak een sluitpost in de planning. Ons bedrijf kan door zijn zeer ruime ervaring goed inschatten welke werkzaamheden nodig zijn voor het slagen van uw bouwproject en daarmee het behalen van de maximale opbrengst uit elke teelt.

 1. Voorbereidend werk
 2. Grond- en graafwerk tijdens de bouw en in bestaande kassen
 3. Overige werkzaamheden in en om het bedrijf
Download-folder

1 Voorbereidend werk

Een goed begin is het halve werk! Voor het gesmeerd verlopen van uw bouwproject, en een uiteindelijk optimaal resultaat, zijn de voorbereidende werkzaamheden van groot belang. Door onze jarenlange ervaring kennen wij als geen ander de specifieke eisen en problemen die hiermee gepaard gaan.
Onze kennis en eigen machines, samen met de zorgvuldig opgebouwde contacten met andere bedrijven, maakt loonbedrijf Schellekens het juiste adres voor de juiste voorbereiding.

 • Egaliseren, met- of zonder behoud van bouwvoor;
 • Sloten dempen en omgraven;
 • Vervangend water graven
 • Opritten verharden en duikers (ver)leggen.

2 Grond- en graafwerk tijdens de bouw en in bestaande kassen

Schellekens Totaalprojecten maakt een totaalplan voor het graven van alle leidingen en putten, waarbij gekeken wordt welke leidingen op welke dieptes komen, en hoe ze elkaar kunnen kruisen of ontwijken. Alles met medeneming van de eventueel noodzakelijke afschotten.
Door een totaalplan kan voorkomen worden dat de diverse leidingen voor elkaar in de weg liggen. Al het graafwerk kan Schellekens Totaalprojecten verzorgen met een lasergestuurde kettinggraver en diverse mini- en midigravers, met of zonder laser. Naast het nodige graafwerk, kunnen wij ook de leidingen en kabels in de grond plaatsen.

Substraatteelt

Voor de diverse substraatteelten, beschikken wij over de juiste en modernste machines voor het maken van het door u gewenste profiel of bedondergrond.

De grond wordt zodanig egaal losgemaakt, dat er een homogene ondergrond onstaat. Organische stof wordt gelijkmatig door de grond gewerkt en een eventuele natte bouwvoor wordt middels diepspitten gemengd met droge ondergrond. Dit alles gebeurt zeer nauwkeurig, om ongelijk nazakken van de grond te voorkomen.

De losse grond wordt nauwkeurig geëgaliseerd met de lasergestuurde kilverborden. Daar waar nodig kan de grond extra verdicht worden met tractor, wals of trilplaat.

Vervolgens is ieder profiel mogelijk voor elke teeltsysteem.

Vollegrondsteelt

Voor de vollegrondsteelten beschikken wij over diverse machines voor het verbeteren van de structuur en voor het zaai- en plantklaar maken van de grond.

 • Diepspitten;
 • Aangedreven diepwoelen;
 • Frezen;
 • Spitten met eggerol.

3 Overige werkzaamheden in en om het bedrijf

Naast het grondwerk tijdens de bouw zijn er nog diverse mogelijke zaken die gerealiseerd dienen te worden:

 • Beton storten
 • Betonplaten leggen
 • Waterbassins
 • Watersilo’s
 • Laad-losdock
 • Bouwputten voor uw woning of loods
 • Riolereingswerken
 • Erfverharding:
  – Bestraten
  – Asfalt
 • Grondwerk in de tuin
  – Spitten
  – Vijvers
  – Gras zaaien
 • Erfafscheiding
  – Hekwerk
  – Poorten
  – Etc etc

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.