Paardenbak

Paardenbakken

Het aanleggen van rijbodems vraagt vakmanschap. Afhankelijk van uw wensen, de grondsoort en het te besteden budget, zijn er diverse mogelijkheden om een rijbak te maken die voldoet aan al uw eisen.

1. Omgedraaide bodem

De meest eenvoudige manegebodem is er één waarbij de grond gekeerd wordt. Hierbij wordt wit zand uit de ondergrond bovengehaald als rijbodem. De zwarte grond gaat vervolgens naar beneden.

2. Opgebouwde bodem

Indien de aanwezige grondsoort niet geschikt is voor het omdraaien van de grond óf indien hogere eisen aan de rijbak worden gesteld, kan een opgebouwde bodem uitkomst bieden. Bij dit concept wordt de rijbak opgebouwd in lagen.

  • Aanwezige grond afgraven.
  • Drainagesysteem graven en monteren.
  • Tussenlagen aanbrengen.
  • De bodem afwerken met een toplaag van zand, veelal gemengd met speciale bodemverbeteraars (houtchips, tapijtsnippers, polyvlokken etcetera).

3. De waterhuishouding

De waterhuishouding is één van de belangrijkste zaken in de bodem. Zowel teveel als te weinig vocht in de toplaag is een probleem. Het teveel aan vocht kan worden afgevoerd middels een goed opgebouwd drainagesysteem. Het vermengen van de toplaag van zand met diverse mogelijke materialen (zoals houtchips, tapijsnippers, polyvlokken etcetera) zorgt juist voor vochthechting, alsook het vochtdoorlatend houden van de toplaag.

Daarnaast is het mogelijk een zogenaamde eb-vloed bak aan te leggen. Hierbij wordt het waterniveau middels een drainagesysteem en een pomp op een vast peil gehouden.