Machinaal bestraten

Vanuit de arbo-wet is bepaald dat bijna alle bestratingswerken machinaal uitgevoerd moeten worden. Een belangrijke ontwikkeling voor de branche is het vervallen van de tilgewichten. Hiermee wordt de afweging voor al of niet mechanisch verwerken van elementen veel helderder. Aan de discussie ‘moeten we mechanisch bestraten of mag het handmatig’ is daarmee een einde gekomen. Ook de ‘1500 m2-eis’, is komen te vervallen, waardoor bij kleinere oppervlakten die mechanisch kunnen worden aangelegd, dit ook daadwerkelijk op die manier gebeurt.

Ons bedrijf gaat hierin mee door zowel het profileren/ egaliseren van het zand alsook het leggen van de klinkers machinaal uit te voeren.